Bát hương men rạn đắp nổi hoa sen 3 chân BH20

3,995,500VNĐ

KÍCH THƯỚC Phi 12, Phi 14, Phi 16, Phi 18, Phi 20, Phi 22, Phi 24
HỌA TIẾT Hoa Sen, Rồng