Kỷ 3 chén Rồng dạng thẳng

305,000VNĐ

KÍCH THƯỚC Kỷ ngai cong 3, Kỷ ngai cong 5, Kỷ ngai thẳng 3, Kỷ ngai thẳng 5
HỌA TIẾT Hoa Sen, Rồng