Mâm bồng Rồng men rạn đắp nổi

402,600VNĐ

KÍCH THƯỚC Phi 16, Phi 18, Phi 20, Phi 22, Phi 24, Phi 26, Phi 28, Phi 30, Phi 32
HỌA TIẾT Hoa Sen, Rồng